Privacy & Cookies
Door gebruik te maken van onze website accepteer je het gebruik van cookies. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lemon & Soda is het merk van HMZ Fashiongroup B.V., daarom hanteren wij de Privacy Policy van HMZ Fashiongroup.
HMZ Fashiongroup houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij: • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy • Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt • Uitdrukkelijk om toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren Als HMZ Fashiongroup zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in de algemenere zin, vragen hierover hebt kan je contact opnemen met ons via ict@hmz.nl
Bekijk meer